Ognioodporność REI 30

 

REI – co to za skrót?

 

REI 30 – czyli czas, w którym element zachowuje nośność ogniową (R), szczelność ogniową (E) oraz izolacyjność ogniową (I). A same litery, to oznaczenia francuskie: "Résistance", "Etanchéité" i "Isolation", które pojawiły się w standardzie EN1634 (Norma Europejska określająca metody wyznaczania odporności ogniowej).

 

bezpieczeństwo ognioweCo mówi polskie prawo?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 248).

§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:

  1. w budynku niskim – EI 30 (w tym budynki mieszkalne jednorodzinne),
  2. w budynku średniowysokim i wysokim – EI 60.

 

… czyli już wiesz, ile masz czasu na bezpieczną ucieczkę przed pożarem! A posiadasz już swój Certyfikat?

 

Proponowane poddasza – Super Komfort oraz Standard, wybudowane w pełnym systemie, gwarantują ognioodporność REI 30, a co za tym idzie, zgodność z polskim prawem. Wybudowałeś poddasze w pełnym systemie? Wypełnij formularz, a otrzymasz Certyfikat.

Inwestor otrzymując certyfikat Systemowy Dom, otrzymuje gwarancję, że będzie miał wystarczająco dużo czasu aby bezpiecznie opuścić dom, w którym dojdzie do pożaru na poddaszu (do 30 min.).

Podziel się tą wiedzą ze swoim Wykonawcą i znajomymi i tym sposobem edukuj społeczeństwo w zakresie wybierania bezpiecznych rozwiązań budowlanych!