Certyfikat ognioodporności REI 30

Obraz
certyfikat ognioodporności

 

… czyli już wiesz, ile masz czasu na bezpieczną ucieczkę przed pożarem!

 

Certyfikat jest potwierdzeniem, że systemy ISOVER i RIGIPS do zabudowy poddasza tj. 4.70.04 oraz 4.70.07 posiadają klasę odporności ogniowej REI 30. Oznacza to, iż rozwiązania spełniają wymagania ogniochronne dla poddaszy użytkowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostało to poświadczone przez Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB.

 

Co mówi polskie prawo?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 248).

 

§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:

  1. w budynku niskim – EI 30 (w tym budynki mieszkalne jednorodzinne),
  2. w budynku średniowysokim i wysokim – EI 60.
  3.  

Certyfikacja systemuWybuduj bezpieczne poddasze

 

Wykorzystaj gotowe rozwiązania Isover Rigips zaprojektowane tak, aby każdy element tworzył jeden system, który spełnia zarówno warunki bezpieczeństwa pożarowego, jak i izolacji termicznej. Nasze propozycje – poddasza Super Komfort i Standard, posiadają potwierdzenia z Zespołu Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB poświadczające, że spełniają wymagania dotyczące ognioodporności.

 

Posiadasz już swój Certyfikat?

 

Jeśli zakupiłeś i zamontowałeś jeden z systemów zaproponowanych na systemowydom.pl, możesz zamówić swój certyfikat. Po prostu wypełnij krótki formularz. >>

 

Podziel się tą wiedzą ze swoim Wykonawcą i znajomymi i tym sposobem będziemy edukowali społeczeństwo w zakresie wybierania bezpiecznych rozwiązań budowlanych!